Piotr Szychowski

Prawnik. Legislator. Wychowanek i uczeń najlepszych specjalistów, którzy wciąż podtrzymują o nim pochlebne zdanie. 

  • Ekspert legislacji samorządowej, wewnątrzkorporacyjnej, regulacji wewnętrznych trzeciego sektora (NGO), ochrony danych osobowych oraz monitorowania prawa.
  • Trener i autor programów merytorycznych podczas licznych szkoleń w zakresie stanowienia prawa, monitoringu aktów normatywnych oraz konsultacji publicznych.
  • Autor wielu opinii legislacyjno-prawnych oraz wysoko ocenionych opracowań w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii przedsiębiorstw i analizy finansowej aktów normatywnych.
  • Trener i ekspert w ramach projektu: "Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa" realizowanego przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.
  • Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej aktów normatywnych.

 

Teoretyk i praktyk, który: 

  • doświadczenie zawodowe, gwarantujące odpowiednie i skuteczne podejście, a także zrozumienie Państwa problemów, zdobywał nie tylko w ramach prowadzonej kancelarii, ale również m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz jako ekspert prawny Konfederacji Pracodawców "Lewiatan" i portalu biznes.gov.pl. Kolejnym potwierdzeniem jego kompetencji jest prowadzenie zajęć "Wewnętrzna legislacja przedsiębiorstw" w Szkole Głównej Handlowej;

  • oprócz prawa, aplikacji legislacyjnej, niezliczonych kursów legislacyjnych i prawnych, ukończył również Zarządzanie w administracji, Studia Master of Business Administration (MBA) oraz kiedyś hobbystycznie (choć wtedy miał pewnie akurat inne zdanie) – historię sztuki.

Kancelaria Legislacyjna Lex Perfecta

Piotr Szychowski

Tel.: 501 231 561

E-mail: biuro@kancelariaszychowski.pl