Co oferujemy?

W ofercie kancelarii wskazać należy wsparcie w procesie legislacyjnym, tak na szczeblu krajowym, jak i samorządowym, realizowane w ramach stałej współpracy lub m.in. poprzez:

 • opracowanie konkretnego projektu aktu prawnego, albo doradztwo przy jego sporządzaniu;
 • przeprowadzenie ekspertyz i analiz;
 • sporządzenie opinii legislacyjno-prawnych.

 

Istotną częścią profilu i działalności kancelarii są również szkolenia z zakresu legislacji, skutecznego uczestnictwa w konsultacjach publicznych oraz monitorowania systemu prawnego dedykowane przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Szkolenia realizowane mogą zostać zarówno w formule tradycyjnej, jak również w formule zdalnej (on-line).
Kancelaria Legislacyjna Lex Perfecta posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00215/2020.

Dla samorządów, urzędów i innych instytucji:

 • Długoterminowe, kompleksowe wsparcie legislacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji - mamy świadomość, że stałe zatrudnienie legislatora wykracza często poza możliwości finansowe wielu urzędów – stąd też nasza oferta – znacznie redukujący koszty outsourcing usług prawnych.
 • Pomoc w opracowaniu projektów jednostkowych aktów normatywnych, w tym nie tylko uchwał i zarządzeń, ale także statutów i regulaminów (obejmującą zarówno bieżące wsparcie przy powstawaniu aktu, jego całkowite opracowanie, bądź też poprawki i opiniowanie aktu już sporządzonego).
 • Profesjonalne szkolenia legislacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego – podczas których, nie odczytamy ze slajdów kolejnych przepisów „Zasad techniki prawodawczej”, ale będziemy w stanie odnieść się do praktyki legislacji samorządowej i przedstawić rozwiązania aktualnych problemów, z którymi spotkali i spotkają się Państwo podczas opracowywania i stanowienia aktów prawnych.

 

Dla przedsiębiorców:

 • Nie pozostajemy obojętni również wobec innych legislacyjnych wyzwań – swoją ofertę kierujemy także do przedsiębiorstw służąc pomocą w opracowywaniu wszystkich regulacji wewnętrznych, a nawet całego, kompleksowego i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom klienta, systemu ich wydawania. Mówiąc inaczej – wdrożymy dostosowany do Państwa potrzeb legislacyjny pakiet działań „in house”. Przygotujemy (bądź, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zweryfikujemy i poprawimy istniejące), statuty, umowy, polityki, uchwały, regulaminy (pracy, wynagradzania, BHP itp.) oraz inne akty wewnętrzne, gwarantując ich jakość, której nie spotkacie Państwo u swojej konkurencji. Proszę pamiętać, że właściwie opracowany akt wewnętrzny (np. w zakresie spraw pracowniczych), to częstokroć fundament, który odgrywa więcej niż ważną rolę w postępowaniu sądowym i to właśnie jego ewentualne braki, błędy i niejasności wytknie Państwu strona przeciwna.
 • Ponadto, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferujemy kompleksową usługę stworzenia wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, wymaganej obowiązującymi przepisami (w tym regulaminów, procedur, klauzul, instrukcji itp.).  

 

Dla organizacji pozarządowych:

 • Chcą Państwo założyć stowarzyszenie albo fundację, albo już je mają? Potrzebny Państwu prawdziwy statut, „taki nie z Internetu”, taki skierowany właśnie do Was i realizujący wszystkie Wasze potrzeby?
 • Chcą Państwo wyzbyć się absurdu jakim jest uchwała fundatora? 
 • Rozwiązania, które u Państwa obowiązują nie sprawdziły się - w oparciu o obowiązujące dokumenty doszło do pozornie nierozwiązywalnego konfliktu?


Zapraszamy serdecznie! Pomoc w takich przypadkach to jeden z celów powstania kancelarii, w którym posiada bardzo bogate doświadczenie, dając tym samym gwarancję skuteczności.

Co nas wyróżnia?

Dokładnie tak jak w nazwie – Lex Perfecta – Prawo Doskonałe. Prócz tego: doświadczenie, zaangażowanie, profesjonalizm, otwartość i indywidualne podejście do każdego klienta, aktualna wiedza i praktyka w rozwiązywaniu problemów legislacji samorządowej i wewnętrznej. I co najważniejsze – rozumienie – poparte doświadczeniem właściwe rozumienie potrzeb samorządu, rozumienie biznesu, korporacji i organizacji pozarządowych.

Kancelaria Legislacyjna Lex Perfecta

powstała z myślą o wsparciu i pomocy w szeroko rozumianym procesie legislacyjnym, czyli procesie tworzenia prawa. I choć nieobce jest nam konstruowanie ustaw i rozporządzeń, to jednak miejsce szczególne w naszej ofercie zajmują samorządowe akty normatywne, wszelkie akty wewnętrzne (w tym statuty i regulaminy) oraz akty korporacyjne. Jesteśmy nie tylko wykształconymi prawnikami - legislatorami, ale przede wszystkim doświadczonymi pracownikami samorządowymi, którzy w swojej dotychczasowej pracy uczestniczyli w opracowaniu już kilkunastu tysięcy aktów prawnych (w tym aktów prawa miejscowego oraz aktów wewnętrznych).

„Staramy się pracować tak, by Prawo i Polska można było z dumą pisać wielką literą”

 

Jeśli natomiast chcą Państwo wnieść obywatelską inicjatywę ustawodawczą w sprawie słusznej i ważnej dla Polski? W takiej pomożemy za darmo…

Kancelaria nie prowadzi działalności lobbingowej.

Kancelaria Legislacyjna Lex Perfecta

powstała z myślą o wsparciu i pomocy w szeroko rozumianym procesie legislacyjnym, czyli procesie
tworzenia prawa. W zakresie działań kancelarii znajduje się  profesjonalne i skuteczne konstruowanie ustaw i rozporządzeń, jednak miejsce szczególne w jej ofercie zajmują samorządowe akty prawne, akty wewnętrzne 
(w tym statuty i regulaminy), akty korporacyjne
(akty prawne stanowione wewnątrz przedsiębiorstw)
oraz wszelkie regulacje stanowione w stowarzyszeniach
i fundacjach (czyli tzw. trzecim sektorze, NGO). 
Kancelaria Legislacyjna Lex Perfecta to nie tylko odpowiednie wykształcenie i wiedza teoretyczna - to gwarancja indywidualnego podejścia do Państwa potrzeb oraz unikalne doświadczenie, oparte nie tylko o samą działalność kancelarii, ale również pracę w samorządzie, pełnienie roli eksperta prawnego dla największych przedstawicieli biznesu i uczestnictwo w opracowaniu już kilkunastu tysięcy aktów prawnych (w tym aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych).

„Staramy się pracować tak, by Prawo i Polska można było z dumą pisać wielką literą...”

Kancelaria Legislacyjna Lex Perfecta

Piotr Szychowski

Tel.: 501 231 561

E-mail: biuro@kancelariaszychowski.pl