Kancelaria Legislacyjna

Lex Perfecta

Piotr Szychowski

Tel.: 501 231 561

E-mail: biuro@kancelariaszychowski.pl

 

Formularz kontaktowy:

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym, zamieszczonym na podstronie „Kontakt”.

 2. Dane podane w formularzu kontaktowym będą używane w celu: kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem odpowiedzi na przedstawione pytanie, kontynuowania korespondencji elektronicznej, przekazania niezbędnych informacji oraz ewentualnego umówienia spotkania.

 3. Zostałem poinformowany / Zostałam poinformowana, iż:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Piotr Szychowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Legislacyjna Lex Perfecta, 09-400 Płock, ul. Płoskiego 1 lok. 13, dalej: "Kancelaria".

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu  świadczenia usług przez Kancelarię.

 • Moje dane osobowe mogą być powierzone przez Kancelarię podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Kancelarii.

 • Moje dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji zautomatyzowanych, w tym do profilowania.

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres korespondencji elektronicznej oraz przewidziany przepisami prawa. 

 1. Przysługują mi następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Kancelaria dokonała za moją zgodą, przed jej wycofaniem;

 • prawo dostępu, przenoszenia, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych.

 1. Na działania Administratora moich danych przysługuje mi skarga do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korespondencji i świadczenia usług przez Kancelarię.

Kancelaria Legislacyjna Lex Perfecta

Piotr Szychowski

Tel.: 501 231 561

E-mail: biuro@kancelariaszychowski.pl